2022 WRPF Xmas Bash


2022 WRPF Xmas Bash Full Results

2022 WRPF Xmas Bash Results 3 Lift Women

2022 WRPF Xmas Bash Results 3 Lift Men

2022 WRPF Xmas Bash Results Bench Only

2022 WRPF Xmas Bash Results Deadlift Only

2022 WRPF Xmas Bash Results Push/Pull